Snabbfakta Budapest

Land: Ungern
Språk: Ungerska
Invånare: ca 1.7 miljoner
Medlem EU: Ja
Valuta: Forint

Budapest historia

Frihetsmonumentet i Budapest
Grunden till en ungersk stat lades i slutet av 800-talet genom invandring av magyarerna. Bebyggelsen i Budapest började inte förrän på 1100-talet tack vare franska och tyska nybyggare som etablerade sig längs Donaus stränder. Men bebyggelsen jämnades med marken när mongolerna invaderade Ungern under 1200-talet.

Från 1300-talet kom Ungern att hotas av det turkiska väldet. År 1526 delades landet i tre delar - turkisk och habsburgsk överhöghet samt furstendömet Transsylvanien.
Turkarna förde med sig sin turkiska badhustradition och det byggdes en hel del badhus under denna eran. En tradition som fortfarande lever kvar i Budapest.
Turkarna blev senare besegrade 1699 och Ungern blev en del av det habsburgska väldet.

Efter inbördeskrig och motsättningar skapades dubbelmonarkin Österrike-Ungern år 1867. Fram till i slutet av 1880-talet var Buda och Pest två olika städer, men slogs ihop till en stad (tillsammans med Óbuda) under 1873. Dubbelmonarkin upplöstes senare och den ungerska republiken utropades 1918. Fredsuppgörelsen efter det första världskriget ledde till att Ungern förlorade 2/3-delar av landets yta och 1/3 av befolkningen till grannländerna.

Under andra världskrigets början samverkar Ungern med Tyskland vilket senare ledde till ett deltagande i det tyska anfallskriget mot Sovjetunionen men också till en senare tysk ockupation av Ungern under 1944 när landet sökte en separat fred med de allierade. Under åren som Tyskland ockuperade Ungern deporterades många av Ungerns och Budapests judar till tyska koncentrationsläger. Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg gjorde en stor insats då han svenskförklarade ett stort antal judar, vilket påstås ha räddat så många som upp till 60 000 människoliv.
I januari 1945 besegrade de sovjetiska styrkorna de tyska trupperna i Budapest och året därpå utropades den ungerska folkrepubliken. Budapest blev hårt bombat under andra världskriget av de allierade och tyskarna sprängde alla broar över Donau under sin reträtt.

Kommunisterna tog definitivt över makten i landet 1948. Ett uppror mot det kommunistiska förtrycket - Ungernrevolten - slogs brutalt ned under 1956. Men under 1989 föll hela östblocket ned och Ungern gick äntligen mot demokrati och frihet.
Ungern gick med i NATO 1999 och blev så småningom medlem i EU i maj 2004.