Snabbfakta Budapest

Land: Ungern
Språk: Ungerska
Invånare: ca 1.7 miljoner
Medlem EU: Ja
Valuta: Forint

Fakta om Budapest

Vy över floden Donau i Budapest
Budapest är huvudstad i Ungern, ett land som ligger mitt i Europa och som har cirka en fjärdedel av Sveriges area. Länder som gränsar till Ungern är Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien. Ungern har en befolkning på cirka 10 miljoner, och Budapest har idag cirka 1.7 miljoner invånare (2.5 miljoner i storstadsområdet).

Budapest består av stadshalvorna Buda och Pest, som ligger väster respektive öster om floden Donau. År 1873 slogs de tre städerna Buda, Pest och Óbuda samman till en enda stad, innan dess var de tre åtskilda städer.

Pest ligger på mellan 100-150 meter över havet medan Buda ligger hela 529 meter över havet. Buda består till stor del av bostäder och utgör ungefär en tredjedel av Budapests yta på den östra sidan av Donau. Pest som finns på den västra sidan av Donau är betydligt plattare och är den kommersiella delen av Budapest med industrier och affärer.

Budapest ligger ganska centralt i Ungern och staden omges av flacka slättområden. Sju broar (det finns ytterligare två järnvägsbroar och en motorvägsbro) förenar Donaus två flodstränder och en av dessa broar är nästan en kilometer lång.

Ungern har ett mer eller mindre kontinentalt tempererat klimat med relativt små temperaturskillnader. Om sommaren kan temperaturen ofta nå upp till 30 grader med en luftfuktighet på 85-95%, vilket kan bli smått outhärdligt vid vindstilla väder.

Under vintern sker en kamp mellan kalluften i öster och varmluften i söder, och temperatursskillnaderna kan bli stora. I vissa fall kan sydlig mildluft leda till uppemot 15 eller kanske till och med 20 grader och sol, medan det också kan förekomma riktiga köldknäppar från nordost med flera minusgrader som följd.